Razni poučni tekstovi

Suština istrajnosti u ibadetima

Ibadet je cijeli svoj život urediti prema Allahovim, dž.š., naredbama i zabranama, te izvršiti obavezu zahvale na bezbrojnim blagodatima koje je Uzvišeni Allah dao. Ibadet znači usmjeriti se...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

“Hubbü’l-vatan mine’l-îman” kaže naš Resul. „Ljubav prema domovini je od imana.“ Neki alimi hadisa kažu da ove riječi koje se u djelima Mevlane i Imam-i Rabbanija, k.s., spominju...

Pročitaj više
Tevekkul – plod imana

Riječ tevekkul u jezičkom smislu znači opunomoćiti nekoga, povjeriti i predati nekoj osobi da obavi neki posao. Kao vjerski termin, tevekkul je moliti Uzvišenog Allaha za hajirli i...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

El-Džurdžani, k.s.,  kazuje da je razmišljanje - tefekkur aktivnost koja se realizuje na način ‘da se srce usmjerava shvatanju značenja stvari kako bi postiglo cilj, odnosno tefekkur je...

Pročitaj više

Dova je  molba dostavljena uz Božije prisustvo. To je razgovor roba sa Rabbom i iznošenje Njemu svojih dertova – muka. Dova je, zapravo, ibadet - oružje vjernika, stub...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Po pitanju razumjevanja i življenja vjere moramo paziti na dvije opasnosti:  ifrat (pretjerivanje) i tefrit (manjkavost). Ifrat je prelaziti sve granice i pretjerivati po nekom pitanju, a tefrit...

Pročitaj više
Page 2 of 2 1 2