Dok oni koji kritikuju tesavuf, posmatrajući ga spolja, na njega gledaju kao na instituciju mlitavosti i lijenosti koja prekida čovjekovu vezu s dunjalukom, oni koji su zašli unutar...

Read more
Svaki priznati mezheb jedna kapija

Na putu stjecanja Allahovog, dž.š., zadovoljstva vjernik ima više prepreka. Tu su, s jedne strane, njegov nefs sa neprestanim prohtjevima, te šejtan sa mnogobrojnim zamkama, a sa druge...

Read more
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Iman U poznatim Poslanikovim riječima koje prenosi Omer, r.a., zabilježenim u vjerodostojinim zbirkama, Džibril je u ljudskom suretu u prisustvu ashaba, pitao Muhammeda, a.s., o islamu, imanu i...

Read more
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Mektubat Imam Rabbani, Prvi tom, 112. pismo (Ovo pismo je napisano šejhu Abduldželilu, a govori o tome da je osovina oko koje kruži istina vjerovanje ehl-i sunneta ve'l-džemaata)...

Read more
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Mektubat Imam Rabbani, Prvi tom, 36. pismo Neka i nas i vas Uzvišeni Allah učini od onih koji su ukrašeni suštinom šerijata Muhammed-Mustafinog, neka je na njega salat,...

Read more

Kao stvorenje sastavljeno od duše i tijela čovjek se nalazi između svijeta životinja i svijeta meleka. Tako je izdvojen kao najuglednije stvorenje. Njegov iman, lijep ahlak i dobra...

Read more
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Riječ ''fitna'',shodno kontekstu, može nositi različita značenja. U jezičkom smislu ta riječ nosi značenje poput: biti iskušan, belaj, katastrofa, tuga, neprilike itd. U teološkoj terminologiji fitna podrazumijeva svaku...

Read more

Cilj tesavufa je praktikovanje vjere i predstavljanje vjere u stanju posebne razdraganosti i radosti. Njegovo najveće bogatstvo jeste postizanje Allahove ljubavi. Allah Uzvišeni je odabrao vjeru Islam za...

Read more
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Kur’an je došao sa zaokruženom i potpunom vjerom. Odgovori na sva bitna pitanja, kao pitanja o Stvoritelju, svijetu, čovjeku, zagrobnom životu, ahiretu, poslanstvu, Objavi, nalaze se u Kur’anu,...

Read more
Razumijevanje tesavufa

Osnovni cilj tesavufa je zadobijanje vjerovanja ehli-sunneta i pridržavanje šerijata. Svrha tesavufa je osigurati ehli-sunnetski iman, snažan i čvrst, kojeg ne mogu načeti sumnje. Iman koji počiva samo...

Read more
Page 1 of 17 1 2 17