Kako se sačuvati fitne u Ahiri zemanu

Riječ ''fitna'',shodno kontekstu, može nositi različita značenja. U jezičkom smislu ta riječ nosi značenje poput: biti iskušan, belaj, katastrofa, tuga, neprilike itd. U teološkoj terminologiji fitna podrazumijeva svaku nevolju koja je iskušenje za roba. Isto tako svaki zulum koji dolazi od ljudi se naziva fitna.

Fitna je stara koliko i ljudski rod. Prvi primjer fitne imamo u događaju koji se desio između šejtana i hz. Adema u džennetu. Drugi primjer je događaj između Habila i Kabila.

U ahiri zemanu fitne će biti više nego ikad prije. Toliko, da će obuhvatiti svako mjesto poput crne noći, i doprijeti će do svih, i do vjernika i do nevjernika.

Najveća fitna koja će se desiti u ahiri zemanu jeste pojava Dedžala. Nakon dunjaluka ispiti i fitna se nastavljaju i u kaburskom životu.

 Poslanik s.a.v.s. fitnu upoređuje sa vatrom. I to je uistinu jedna vatra koja uništava smiraj srca i jedinstvo među vjernicima. Ukoliko se na vrijeme ne prepozna zahvata cijelo društvo.

Oni koji započinju i raspiruju fitnu, oni čine najveće zlo čovječanstvu. Zbog toga Allah Teala upozorava da je fitna gora i od ubistva.

U časnom Kur'anu riječ ''fitna'' se spominje na 60 mjesta.

Spomenuli smo da fitna također nosi značenje iskušenje. Vezati se za dunjaluk na način kao da se nikada neće napustit je također jedna vrsta fitne. Pretjerana ljubav prema imetku, djeci, položaju i slično je fitna. Napustiti Allahove propise a postupati prema nekom drugom zakonu je fitna.

Poslanik s.a.v.s. fitnu naziva vatrom. I uistinu je fitna vatra koja spaljuje čovjekovu i vanjštinu i unutrašnjost. Podmukla je i može da dođe potpuno neočekivano. Uništava smiraj srca i jedinstvo u zajednici. Ako se na vrijeme ne zaustavi, može da obuhvati cijeli svijet. Zbog toga je Poslanik s.a.v.s. rekao:

''Fitna spava. Neka je proklet onaj ko je probudi.'' (Sujuti)

Mnoštvo je hadisa u kojima Poslanik s.a.v.s. upozorava na fitnu odnosno na vrijeme fitne, jedan od njih je:

''Uistinu će se pred Sudnji dan pojaviti velike fitne. Tada će čovjek osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik; i omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik.'' (Ebu Davud) 

Najveća fitna je ona koja čovjeka udaljava od vjere, vodi ga u širk i nepokornost i kvari odnos između roba i Allaha. Zatim ona koja razdvaja dva prijatelja, zavađa ženu i muža, zavađa džemat sa imamom, i narod sa vladarom.

 

Oprez od fitnedžija!

 

Postoje ljudi koji surađuju sa šejtanom kako bi pravili fitnu i fesad/nered. Dio njih odvraća ljude od Allaha; ubacuju sumnju u njihova srca i tako nanose štetu njihovom imanu i teslimijetu. Odvraćaju čovjeka od zikra i dobročinstva a podstiču ga na svaku vrstu harama.

Drugi od fitnedžija siju smutnju između vladara i naroda. Oni su nesretni ako među narodom ne vlada nered. Zavađaju i okreću ljude jedne protiv drugih. A kada u tome uspiju, uživaju gledajući taj haos. Takve fitnedžije se mogu naći među običnim narodom ali i među vladarima.  

Postoje fitnedžije koji za cilj imaju rušenje tuđe porodice. Prvo se prikažu kao prijatelji, ulaze u porodicu a zatim mužu ili ženi ubacuju sumnju u srce izmišljajući neistine. To su ustvari šejtani u ljudskom liku. Neki od njih odu tako daleko u svojim spletkama da iza sebe ostave i samog šejtana.

 

Žena koja je sijala fitnu

 

Jednom je neka žena poželjela da razori jednu porodicu i rastavi muža i ženu. Prvo im se pokazala kao vjernica divnog ahlaka, predana ibadetu i pokornosti, zadobila njihovo povjerenje i prijateljstvo a zatim počela da sije fitnu. Prvo je došla kod žene i rekla joj:

'Mnogo mi je žao što ti ovo moram reći, ali muž će te ostaviti. Želi da oženi drugu. Ako hoćeš, ja mogu da ti ga ponovo vratim. Donesi mi jednu dlaku iz njegove brade, ja ću na nju nešto proučiti i nakon toga on će se ohladiti od druge žene a tebe će ponovo zavoljeti. Ova joj povjerova i reče da će sutradan donijeti dlaku.

Žena fitnedžija, odmah ode kod njenog muža i reče mu:

'Nešto vam moram reći. Vi znate da ja vas volim i da mi je bitna vaša porodična sreća, ali nažalost vaša žena je okrenula lice od vas i želi da se uda za drugog. Kako bi to ostvarila planira da vas ubije, i to večeras. Vi se napravite da spavate i vidjet ćete šta će se desiti.'

Čovjek joj također povjerova i učini kako je rekla. Leže i napravi se da spava. U tom trenutku u sobu uđe žena sa nožem u rukama. Žena je namjeravala odsjeći jednu dlaku iz brade u nadi da spasi brak, međutim kada je čovjek vidje pomisli da hoće da ga ubije. Odmah skoči na noge, udari ženu jako koliko je imao snage usljed čega žena pade i umre na mjestu. Ne prođe mnogo a o tom događaju se raširiše priče, i glas dođe i do ženine rodbine. Čuvši za to oni dođoše i ubiše čovjeka. I tako nestade jedna porodica, a između rodbine jednih i drugih, raširi se mržnja i neprijateljstvo.

Kako god se fitna može zapodjenuti sa laži, isto tako je moguće da započne zbog istinitih riječi. Nekad je bolje reći laž koja će pomiriti dvije osobe nego reći istinu koja će zavaditi. Na primjer ako bi neko čuo nekoga da gibeti određenu osobu a zatim otišao toj osobi rekao, taj i taj je tako govorio o tebi, on govori istinu, ali obzirom da kvari međuljudske odnose on ne čini nikakvo dobro nego ,naprotiv, sije fitnu.

Uzvišeni Allah u ajetu kaže: ''Fitna je gora od ubistva.'' (Bekara, 2/119)

Fitna o kojoj Kur'an govori jeste fitna koja čovjeka izvodi iz vjere ili iz domovine, to su fitne koje su gore od ubistva. Prema riječima uleme, značenje ovog ajeta je: 'Napraviti fitnu koja će vjernika dovesti u sumnju po pitanju vjere, ili koja će biti sebeb da izađe iz vjere ili da učini širk je gore nego ubiti ga. Jer u slučaju ubistva završen je samo njegov dunjalučki život a u slučaju izlaska iz islama upropašten je njegov ahiretski život.

Fitna ruši vjeru, dunjaluk i ahiret. Fitna zavađa narode i dovodi ih u stanje da ubijaju jedni druge. Svaka fitna koja je sebeb ubijanju je gora od ubistva.

Zbog toga Kur'an naređuje da muslimani budu na oprezu i da se čuvaju fitne.

U vrijeme fitne, smanjit će se bereket, sve manje će biti onih koji čine dobra djela, povećat će se pohlepa i koristoljublje. Raširit će se neznanje o vjeri, nastat će opšta nesigurnost za imetak i život. Među ljudima će nestati povjerenja, i neće se voditi računa o pravdi i tuđem pravu. Nastat će takav haos da onaj koji je ubijen neće znati ni zašto je ubijen, niti će onaj koji je ubio znati zbog čega je to učinio. Neće se znati ni ko je u pravu ni ko je kriv, vladat će nemiri i anarhija. Tada je na vjerniku da, ako je u mogućnosti, pokušava spriječiti fitnu, ne ulazeći u nju samu, a ako nije, onda treba da se povuče u stranu i čini dovu za vjernike. I da napusti svaku aktivnost koja nosi opasnost upletenosti u fitnu.

 

Putevi čuvanja od fitne

 

Ebu Umejje eš-Šabani r.ah. pripovijeda:

''Upitao sam Ebu Salebe, 'Šta kažeš za ajet: 'O vjernici, vi vodite brigu o sebi! Sve dok ste vi na Pravom putu, ne mogu vam nauditi zalutali.'' (Maide, 105)

Pa mi je odgovorio da je isto pitanje pitao Poslanika s.a.v.s. na što mu je on s.a.v.s. rekao:

''Prigrlite dobročinstvo, a izbjegavajte zlo. Kada dođe vrijeme raširene škrtosti, slijeđenja nefsanskih želja, davanja prednosti dunjaluku nad ahiretom i kada ljudi budu priznavali samo svoje mišljenje, tada se okreni samo sebi. Prestani se baviti ljudima. Jer kada se raširi sve ovo znači da se nalazite u danima kada je najpotrebnije prigrliti sabur. Ti dani su teški kao što je teško držati vatru u ruci. Ko tada uspije učiniti ono što vi danas činite taj će imati nagradu kao pedeset osoba.'' (Taberani)

U jednom hadisu stoji da je Poslanik s.a.v.s. rekao:

''Doći će takvo vrijeme, da će najhajirniji imetak biti ovce koje čovjek napasa na planini. Tada će ljudi bježati u planinu kako bi sačuvali svoju vjeru.'' (Ebu Davud)

Poslanik s.a.v.s., koji inače nije govorio mnogo, nego kratko i sažeto, jednog dana, nakon sabah namaza je izašao na minber i počeo da govori. To je trajalo sve do podne namaza. Zatim je sišao sa minbera, klanjao podne namaz a potom se ponovo popeo na minber i nastavio da govori. Govorio je sve do ikindije. Potom je sišao klanjao ikindiju namaz a zatim ponovo nastavio da govori. Govorio je sve dok sunce nije zašlo. U ovom govoru rekao je sve ono što je se desilo i što će se desiti. U govoru, koji je bio drugačiji od uobičajenog, govorio je o svim fitnama koje će se desiti do Sudnjeg dana. Plemeniti ashabi, duboko dirnuti, upitali su Poslanika s.a.v.s. kako da se zaštite od ovih fitni, a Poslanik s.a.v.s. im je rekao da ono što tada treba činiti je:

 

  1. Čuvati jezik i ne pričati ni o kome. Jer u vrijeme fitne jezik je gori od sablje. (Ebu Davud, Tirmizi) Govoriti o ljudima u vrijeme fitne je nešto što šejtan prikazuje ispravnim. Čovjek dok govori o drugom u ovakvim situacijama misli da čini dobro djelo. Međutim priče ovog tipa su ništa drugo do dolijevanje ulja na vatru.
  2. Držati se daleko od svake radnje koja je vezana za fitnu.
  3. Naći sebi neko mjesto gdje će se moći ukloniti od fitne. Jer Poslanik s.a.v.s. kaže: ''Ko sebi nađe sklonište od fitne neka se tamo skloni i neka se sačuva.'' (Muslim) Svi nemiri i neredi koji čovjeka udaljavaju od Allaha su fitna odnosno čovjekov veliki duhovni neprijatelj koji mu razara srce. Čovjeku je potrebno jedno mjesto gdje će se duhovno zaštiti a najbolje mjesto jeste džemat na čijem čelu se nalazi imam takvaluka.
  4. Paziti na vlastiti život i ibadete uskladiti prema sunnetu. (Tirmizi). Drugim riječima treba da popravi svoj odnos sa Gospodarom. Farz ibadete treba da ukrasi sa sunnetima i mustehabima. Te da ne zapostavlja samostalne i džematske zikrove.
  5. Svoje vazife izvršavati kako dolikuje. I baviti se onim što te se tiče. Te izbjegavati sve ono što te može uvući u fitnu. (Buhari, Muslim)
  6. Biti zauzet sa poslovima i aktivnostima koje donose korist svima.

 

U današnjem vremenu mnogo je onih koji su se iz različitih razloga našli u lošem okruženju usred fitne, i koji čekaju da im se pruži prijateljska ruka. Naša najveća vazifa je prvo da se držimo svega navedenog a zatim da se trudimo da pomognemo ovim ljudima.

Najljepši način da se čovjek sačuva od fitne jeste da bude zajedno sa vjernicima koji idu pravim putem, da prigrli Allahove emrove i da se ne izdvaja iz džemata. 

U poznatom hadisu Resulullah s.a.v.s. kaže:

''Narod Benu Israila se podjelio u 72 skupine. Moj ummet će se podijeliti u 73 skupine, i svi osim jedne će ući u vatru.''

Kada su ga upitali, ko je ta skupina, u jednoj predaji se prenosi da je odgovorio:

''Džemat.'' (Ebu Davud, Taberi, Sujuti)

A zatim je proučio ajet:

''Svi se čvrsto držite za Allahovo uže, i ne razdvajajte se!''

U druge dvije predaje prenosi se da je Resulullah na pitanje 'ko su ta skupina' odgovorio:

''oni koji budu slijedili moj i put mojih ashaba'' (Hejsemi, Hakim) i ''najveća skupina koja bude išla putem Kur'ana i sunneta.'' (Ibn Madže, Taberani)

Jedan od najsigurnijih načina da čovjek sebe svoju vjeru i porodicu zaštiti od fitne jeste da se Allahu da na emanet iskreno ga moleći i čineći dovu.

Uzvišeni Allah je vjernike proglasio braćom i naredio im da budu u slozi i jedinstvu. Poslanik s.a.v.s. je mnogo puta skretao pažnju na to da se vjernici trebaju voljeti, brinuti jedni o drugima, da se ne udaljavaju i da im nije dozvoljeno da budu ljuti jedni na druge osim tri dana. Također je u jednom hadisu rekao da onaj ko sa bratom po vjeri bude u zavadi godinu dana, biti će griješan kao da ga je ubio. (Ebu Davud)

 

Savjeti i zapovjedi

 

Obzirom da živimo u vremenu kada smo svakodnevno suočeni sa opasnošću upletenosti u fitnu, na ovu temu postoje mnoge preporuke i savjeti. Sve što je rečeno može se svrstati u tri suštinska savjeta a to su:

  • Kada se u jednom mjestu pojavi fitna, čuvati jezik, pričati samo onoliko koliko je nužno ili koliko je vazifa. Držati se daleko od mjesta fitne i od onih koji su upleteni u nju. Jer fitna je kao prelazna, zarazna bolest
  • Ne donositi odluku ishitreno, prije nego se sazna i druga strana. Jer, brzina je od šejtana, a smirenost, predostrožnost i utvrđivanje istine je Allahova zapovjed
  • Zadobiti feraset kojim će se moći razdvojiti dobro od lošeg, i prijatelj od neprijatelja. 

Molimo Allaha da nas zaštiti i sačuva od svake vrste fitne u životu i u smrti. Amin.          

 

         

Pretraga