Duh Semerkanda

Semerkand je pokrenut za sve one koji su zaljubljenici u Allaha bez obzira na mjesto gdje se nalazili te je tako stekao jedno posebno mjesto u srcima ljudi. Semerkand je u očima arifa jedna zastava hizmeta ljudima, jedan pomoćnik, prijateljsko sjećanje, izvor nadahnuća, znanja, humanosti i edeba.

Semerkand je srž duhovnosti. On je jedan božanski rahmet kojeg je Allah, dž.š. spustio na srca svojih voljenih robova.  Sa tim rahmetom mrtva srca se bude, razuzdani nefsovi preodgajaju, srca pokorna dunjaluku usmjeravaju ka Allahu, a oči liječe od duhovnog sljepila. Sa tim rahmetom čovjek postaje pravi insan,  spašava se robovanja stvarima i hevama(strastima) te zadobiva slobodu. Ukratko, sa tim rahmetom srca se čiste od loših osobina, čovjek se ukrašava lijepim ahlakom, zatim kuša pravu slast islama, sazrijeva i zadobiva milost za sebe i postaje sam milost za one oko sebe. Semerkand je jedna škola odgoja uspostavljena radi širenja ovog božanskog rahmeta i ljubavi  prema čitavom čovječanstvu.

Allah, dž.š., je110. ajetom sure Ali Imran “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio” razjasnio koji je stvarni zadatak ovog ummeta. U nastavku ajeta spomenuta su tri svojstva ovog ummeta koja će donjeti hajr ljudskom rodu: 

1. Vjerovanje u Allah bez trunke sumnje

2. Činjenje dobrih djela

3. Klonjenje loših

Doba djela su sve ono sa čime je Allah zadovoljan i što traži od svojih robova da rade.

Loša djela su svi oni ružni poslovi sa kojima Allah nije zadovoljan i koje je zabranio svojim robovima iz svog velikog milosrđa. Zabranio je zato što loša djela prljaju čistoću čovjekove duše, remete umnu ravnotežu, zatamljuju njegovo srce, uništavaju njegovu vjeru i kvare njegovu čast, razgone mir u porodici te štete njegovom imetku. Najveći hajr koji se može učiniti za čovječanstvo jeste spasiti ih ovih zala.

Dakle, Semerkand je poput iskrenog prijatelja koji Allaha radi svjesno čini hizmet narodu. U suštini ovaj hizmet je preodgajanje svoga nefsa te stalno bivanje u Allahovom rahmetu i rizaluku. Svi hizmeti su ustvari radi toga.

Semerkand je jedna škola hizmeta uspostavljena radi osvješćivanja čovjeka današnjice, on je zapravo ilahi ašk, edeb, hizmet i jedna ljepota koja osvjetljava ljudska lica, a koja je sa Horosankim evlijama iz Turkmenistana došla prvo u Anadoliju, pa odatle i na Balkanske prostore.

Semerkand sve ljude vidi kao jedan emanet od Allaha, dž.š., zna da je svaki čovjek stvoren sa ciljem te da svaki ima svoju vrijednost. Musliman – nemusliman; svakoga uzima kao sagovornika. Zato što Semerkand postoji kako bi svakome prenio poziv s kojim je došao Muhamed, s.a.v.s., koji je poslan čitavom čovječanstvu. Semerkand postoji kako bi se približio svakom pojedincu, pohizmetio mu te prenio istinu jezikom ljubavi. Ovaj zadatak spada pod farz-i ajn. Ako ovaj posao niko ne obavi svi muslimani bivaju odgovorni. Semerkand sa ovim hizmetom uzima na sebe najteži teret muslimana. Svakom muminu koji je svjedok ovog hizmeta potrebna je podrška, dova, ljubav i sve što ide s tim.

Semerkand je svjedočenje Istine (Hakk). Kao što se kaže u ajetima: “I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi…” (Bekare,143); “… i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi.” (Hadž, 78). Znači stvarni zadatak muslimana jeste svjedočenje Hakka. Ovo svjedočenje se očituje srcem, znanjem, djelima i stanjem. Svako onaj koji izgovori kelime-i šehadet i uzvjeruje, on je nosilac ovog svjedočanstva.

Svjedočenje srcem znači vjerovati bez trunke sumnje u Allahovo postojanje, jednoću i Njegove emrove/naredbe, osvjedočiti se (mušaheda), spoznati (marifet) i doživjeti potpuni jekin(ubjeđenje).

Svjedočenje znanjem znači na ispravan način razumjeti, shvatiti i širiti Kur’anke i sunnetske istine.

Svjedočenje djelima znači raditi poslove koje od nas Allah traži da radimo, iskreno činiti ibadete u skladu sa znanjem, razumjeti u njima božansku mudrost (hikmet), osjetiti u njima duhovnu slast  te se zadobiti robovski edeb.

Svedočenje halom(stanjem) znači na putu ka Gospodaru biti primjer drugim ljudima te u svakom poslu blistati lijepim ahlakom.

Dakle, Semerkand sa svim ovim što smo naveli je jedna škola znanja na čelu koje stoje arifi koji su svjedoci Allaha na zemlji. Prva obaveza onih koji pristupe ovoj školi je da žive po islamu i da vole radi Allaha. Druga obaveza je da na najljepši način primjenjuju i predstavljaju Allahovu vjeru među svijetom. Krajnji stepen ovog svjedočenja jeste osvjedočenje(mušaheda).

Semerkand je put ašika(zaljubljenika) koji  žrtvuju svoje duše radi Uzvišene Ljubavi. Allah, dž.š., u 207. ajetu sure Bekare hvali ovakve ljude: “Ima takvih ljudi koji se žrtvuju samo da bi stekli Allahovo zadovoljstvo.”

Semerkand je put odanosti, ljubavi i edeba prema svoj braći po vjeri. Na ovom putu svi ashabi se spominju sa poštovanjem i po dobro. Svi oni se uzimaju kao primjer i dokaz na Allahovom putu. Potvrđuju se ispravni mezhebi  i ispravne duhovne škole. Voli se svaki mumin i svakom se daje vrijednost shodno njegovom položaju. Ne pravi se razlika u hizmetu , svakom stvorenju se čini hizmet u okviru svojih mogućnosti. U tom služenju nema fanatizma i zavisti, nego baš suprotno, uzima se primjer od onih koji rade lijepe poslove izvršavajući naredbu “natječite se u dobru”. Svakom onom ko na zemlji radi Allaha raskrči put ka dobru i bude od koristi, svakom takvom se čini dova, hvali njegov lijepi posao i postaje njegov saučesnik u dobru.

Semerkand znači činjenje hizmeta sa poimanjem “šta god uradim za svog Gospodara malo je” a taj hizmet se upotpunjuje suzama, teobom i istigfarom.

Semerkand je lađa spasa za današnjeg čovjeka koji se guši u moru fitne, fesada, gafleta, neznanja i nefsanskih prohtjeva, najsigurnije utočište i najpouzdanije  sklonište. Kompas ovog broda je Kur’an i Sunnet. Njegovo odredište džennet. Cilj Džemalullah. Šifra ‘ja Allah’. Posada mumini i meleci. Ulaznica volja i ihlas. Ovaj brod je prostran za svakoga ko je zakoračio na njega govoreći ‘bismillah’, a širok je i toliko da može da primi svakoga ko želi da uđe na njeg. Na njemu se obistinjuju radosne vjesti iz hadisa “čovjek je sa onim koga voli.”

Za svakog onog ko sebi želi dobro preporučujemo da se pridruži ovoj Semerkand karavani na čelu koje stoje Sadat-i Kirami (Plemeniti Prvaci).

 

Više o tome kako je nastao tesavvuf pročitajte na ovom linku: Pojava tesavvufa kao sistema 

Više o tesavvufu možete pročitati i na ovim likovima:

 - Šta je tesavvuf - sufizam?

 - Tesavvuf u današnjem vremenu

 - Aktuelna pitanja u pogledu na tesavvuf

 - Tesavvuf - put Kur’ana i Sunneta

 - Tesavvuf i tarikati u islamu

 

 

Pretraga