Mi'radž

Riječ miradž znači uzdići se, popeti se visoko. Noć Miradža je noć kada se Poslanik s.a.v.s. uzdigao na nebesa i bio primljen kod svog Gospodara.

U 27. noći mjeseca Redžeba, Poslanik s.a.v.s. je uz pratnju Džebraila a.s. prenesen iz Mekke u Kudus, u Mesdžidul Aksa. Tu se sreo sa mnogim poslanicima i sa njima klanjao namaz, predvodeći ga kao imam. Ovo putovanje se u Kur'anu naziva ''Isra'' i spomenuto je u prvom ajetu sure Isra.:

''Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo svog roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja naša pokazali''

Putovanje koje se desilo te mubarek noći nosi mnoštvo tajni i mudrosti a najvažniji dio sadržan je u putovanju iz Mesdžidul Aksa na nebeski svod. I to se naziva Miradž.

Poslanik s.a.v.s. je na Miradžu doživio počasti i Allahovu blizinu kojom nikada prije nije bio počašćen nijedan čovjek, poslanik niti melek. Uzvišeni Allah je svog Miljenika i njegov ummet tu noć obasuo mnogim blagodatima. Pokazao mu je ljepote Dženneta i strahote Džehennema. A Poslanik milosti je tražio rahmet za svoj ummet.

Miradž je susret sa voljenim. Tu noć je Poslanik, s.a.v.s., kako Kur'an govori bio pred svojim Gospodarom, blizu, koliko je dva luka, i bliže. Posmatrao je Njegovu ljepotu. Allah Teala je njemu, s.a.v.s., na Miradžu dao, ono što će svojim prijateljima dati na Ahiretu.

 

Tužni događaji

 

Miradž se desio nakon niza tužnih događaja. Tek što se završio nesretni bojkot koji su nevjernici sproveli nad Poslanikom a.s. i vjernicima, Resulullah s.a.v.s. je bio pogođen smrću hz. Hatidže - smrću voljene osobe, koja je 25 godina bila njegov životni drug i saputnik.

Hz. Hatidža je bila simbol teslimijeta i požrtvovanosti. Ona je bila prva muslimanka, i žena koja je sav svoj imetak podijelila za potrebe vjernika. Poslaniku a.s. je bila radost i podrška u svim njegovim stanjima.

Resulullah s.a.v.s. je bio jako tužan, to se vidjelo u svim njegovim pokretima.

Nedugo nakon toga hz. Ali je Poslaniku, s.a.v.s., donio još jednu tužnu vijest. Na ahiret je preselio i njegov amidža Ebu Talib.

To je uveliko uvećalo Poslanikovu tugu. Jer Ebu Talib, iako nije izgovorio šehadet, do kraja svog života je štitio i pomagao Poslanika, s.a.v.s. Nakon ove vijesti Poslanik s.a.v.s. danima nije izlazio iz kuće.

Kada je prošlo neko vrijeme, Poslanik, s.a.v.s., je potisnuo tugu u sebi i izašao da poziva u islam. Nastavio je da izvršava svoj zadatak. Nisu ga pokolebale ni sve teškoće i muke koje su mu zadavali nevjernici. Bilo je teško... za običnog čovjeka neizdrživo... ali Gospodar svjetova svog voljenog neće ostaviti samog i tužnog. On će ga razveseliti na najljepši način.

Nakon tih događaja se dešava Isra i Miradž. Poslanik,s.a.v.s., je ashabima ovaj događaj prenio na sljedeći način:

''Dok sam sjedio pored Kabe, u stanju između jave i sna, Džebrail, a.s., je došao do mene sa zlatnom posudom u kojoj se nalazio iman i hikmet/mudrost. Zatim mi je otvorio prsa, oprao zemzem vodom i napunio iz te posude. Potom mi je dao jednu životinju, jahalicu bijele boje (Burak).  Uzjahao sam na jahalicu i krenuli smo velikom brzinom.

Na putu ugledah staru ženu, te upitah Džibrila a.s.: ''Ko je ovo, o Džibrile?'' a Džibril mi reče: ''Idi dalje o Muhammede!'' zatim smo nastavili dalje, dokle je Allah htio.

Potom ugledasmo nekog čovjeka kako me dozivao: ''Dođi o Muhammede'', A Džibril mi i tada reče: ''Idi dalje o Muhammede!''

Te nastavismo dalje. Zatim ugledasmo jednu skupinu ljudi. Oni mi nazvaše selam: ''Neka ti je selam ej Evvel/prvi! Neka ti je selam ej Ahir/zadnji! Neka ti je selam o Hašir! Tada mi Džibril a.s. reče: ''O Muhammede, njima odgovori na selam.'' Ja im odgovorih na selam, a Džibril mi objasni ono što smo prije vidjeli: Starica koju smo vidjeli je dunjaluk. Od dunjaluka je ostalo još toliko koliko je ovoj starici ostalo života.

Onaj što te dozivao pored puta, to je Allahov dušman Iblis. Želi da ga slijediš.

A oni koji su ti nazvali selam, to su Ibrahim, Musa i Isa a.s. (Bejhaki)

Nastavili smo dalje. Kada smo došli do jednog mjesta Džibril, a.s., mi reče:

''Siđi i ovdje klanjaj dva rekata namaza''. Ja sam sišao i klanjao. Tada me Džibril a.s. upita: ''Znaš li gdje si klanjao?''

''Ne znam'' odgovorih.

''U Tajibi (Medini)'' reče Džibril.

Nastavismo dalje kad Džibril,a.s., ponovo reče: ''Siđi i klanjaj namaz!''

Ja učinih kako mi je rečeno a on a.s. ponovo upita: ''Znaš li gdje si klanjao?''

''Ne znam'' odgovorih.

''Kod drveta gdje je Musa govorio sa Allahom.'' odgovori.

Zatim smo došli do mjesta gdje se ugledaše kuće i vile. Džibril a.s. mi ponovo reče da siđem i klanjam dva rekata namaza. Ja učinih kako mi je rekao, a on mi reče da je to mjesto gdje se rodio Isa a.s.

Zatim dođosmo u Kudus i uđosmo u mesdžidul Aksa. Tu sam klanjao namaz koliko je Allah odredio a potom osjetih strahovitu žeđ. Tada mi bijahu ponuđene dvije posude. U jednoj je bilo mlijeko u jednoj med. Allahovom uputom ja izabrah mlijeko. Ispred mene je sjedio neki čovjek koji reče Džibrilu:

''Tvoj prijatelj je uistinu izabrao ono što je u njegovom fitratu'' (Bejhaki)

Poslanik s.a.v.s. se na prvom nebeskom svodu susreo sa Ademom a.s. Na drugom sa Isaom i Jahjom a.s. na trećem sa Jusufom a.s. Na četvrtom sa Idrisom a.s. Na petom sa Harunom a.s., na šestom sa Musaom i na sedmom sa Ibrahimom a.s. Zatim je doveden do Sidretul munteha.

 

Tajna et-Tehijjatu

 

Nakon što smo prošli i Džennet i Sidretu'l munteha, Džibril a.s. mi je rekao:

''O Muhammede, ti nastavi. Ja ne mogu dalje od ovog mjesta. Ako bih prošao bio bih spaljen nurom Arša. Nikom prije tebe nije dozvoljeno da prođe dalje.

Zatim sam uz pomoć jahalice Refref prošao dalje.  

I čuo sam Gospodara kako mi kaže:

''O ti, koji si najhajirniji od svih stvorenja! Priđi bliže! Priđi o Ahmede! Priđi o Muhammede!''

Zatim me je Gospodar približio Sebi. Kako stoji u ajetu '' koliko je dva luka i bliže''

Uzvišeni Allah u suri Nedžm ovaj događaj opisuje na sljedeći način:

''Zatim se približio. Pa nadnio. Toliko blizu koliko je dva luka ili bliže. Zatim mu je Allah objavio ono što je objavio. Srce nije poreklo ono što je (okom) vidio. Pa zar ćete se s njim prepirati o onom što je vidio? On ga je i drugi put vidio. Kod Sidretul munteha. Kod kojeg je džennetsko prebivalište. Kad je Sidru prekrilo ono što je prekrilo. Pogled mu nije skrenuo ni prekoračio. Uistinu je on vidio najveličanstvenija znamenja Gospodara svoga.'' (Nedžm, 8-18)

Potom je Džebrail a.s., koji je gledao iz daljine, Poslaniku a.s. dao znak da Gospodaru nazove selam. Te je Poslanik, a.s., rekao:

 

''Najljepša hvala, selami, ibadeti i pokornosti pripadaju Allahu.''

Na ove riječi uzvišeni Allah mu je odgovorio:

 

''Neka je selam tebi o Poslaniče! I neka je nad tobom Allahov rahmet i bereket''

Poslanik s.a.v.s. je želio da se od ovog selama, rahmeta i bereketa okoriste i svi vjernici te je rekao:

 

''Neka je selam (Allahov rahmet i bereket) nad nama i svim dobrim robovima.''

Kada su ovo vidjeli Džebrail a.s. i drugi meleci na nebeskom svodu, svi uglas izgovoriše:

 

''Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov Poslanik''

 

Nakon toga naređeno me je 50 farz namaza. Kada sam se vraćao svratih do Musa a.s. i razgovarah s njim. On me upita šta mi je Gospodar naredio a ja mu rekoh 50 dnevnih namaza. Na to mi Musa a.s. reče:

''Ja imam mnogo iskustva sa ljudima. Dobro ih poznajem. Moj ummet nije mogao izvršiti mnogo manje od toga. Ni tvoj ummet neće moći. Vrati se Gospodaru i traži da ti smanji.

Na to se Poslanik a.s. vrati kod Allaha pade na sedždu i zamoli Ga da smanji ovaj broj. Gospodar mu smanji na 40.

Ponovo u povratku Musa a.s. Poslanika a.s. upita šta se desilo a on mu reče da mu je Gospodar smanjio na 40. Na te riječi Musa a.s. ponovo reče:

''Idi i traži da ti još smanji jer tvoj ummet neće moći izvršiti ni toliko.''

 I tako je Poslanik a.s. po savjetu Musaa a.s. nekoliko puta išao kod Gospodara. Sve dok mu Gospodar nije smanjio na pet dnevnih namaza.

U jednoj predaji se navodi da je Gospodar rekao Poslaniku a.s.: ''Ja sam farze upotpunio, pet dnevnih namaza ću primit kao pedeset, a robovima sam ukazao olakšicu.'' (Buhari, Muslim, Ahmed)

 

Nagrada za šehadet   

              

Prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:  ''U džennetu sam vidio jednu zemlju u kojoj je bilo sedam stotina hiljada gradova. U svakom gradu bilo je sedam stotina hiljada dvoraca a u svakom dvorcu sedam stotina hiljada soba. U svakoj sobi bilo je sedam dušeka a na svakom od njih sjedila je po jedna hurija. Svaka hurija imala je odjeću sa sedamdeset katova od nura a na glavama su im bile krune od nura. Kada bi jedan pogled uputila na dunjaluk, na dunjaluku bi se izgubio sjaj sunca i mjeseca. Kad bi iz njihovih usta kap pala u mora, vode bi postale slatke.'' Vidjevši ovo, zadivljen sam upitao kojem pejgamberu ovo pripada? A uzvišeni Allah mi je odgovorio:

''Na hiljade ovakvih pripremio sam za vjernike. Ko god kaže: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLA LLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDUN RESULULLAH'' imat će ove blagodati.

 

Želim samo ummet...

 

U predajama stoji da se na ovom putovanju desilo sljedeće:

Nakon što se Poslanik s.a.v.s. uzdigao na nebesa čuo se glas kalema: 'Muhammed je moj!' Zatim je progovorio Levh-i mahfuz: 'Muhammed je moj! Potom su istu rečenicu ponovili Kjurs i Džennet, pa je Hakk Teala rekao: O voljeni! Poklanjam ti Arš, Kjurs, Levh, Kalem i Džennet'.

Na to je Resul s.a.v.s. odgovorio: 'Gospodaru moj, ne želim ih. Od Tebe samo ummet tražim.'

 

Namaz – miradž vjernika

 

Poslanik, s.a.v.s., se sa Miradža vratio sa mnogim hedijama. Najvažnije od njih su: radosna vijest da će u džennet ući svaki musliman koji Allahu ne bude pripisivao druga, dva posljednja ajeta sure Bekara (radosna vijest o primljenosti dove sadržane u ova dva ajeta), i pet vakat namaza. A namaz je miradž vjernika i susret roba sa svojim Gospodarem.

U namazu se nalazi simbolika onog što je Poslanik s.a.v.s. doživio na Miradžu. Aludirajući na susret sa Gospodarom, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Namaz je Miradž vjernika.'' Putem namaza, rob pet puta dnevno staje pred svog Gospodara, sohbeti s njim i biva u Njegovoj blizini. U tom uzvišenom stanju razgovara sa svojim Stvoriteljem bez sredstva i posrednika.

Kako kaže Imam Gazali, r.ah., osoba koja staje na namaz, treba da zamisli da joj je sa desne strane Džennet, sa lijeve Džehennem a ispod nogu Sirat ćuprija, te da se u tom stanju usmjeri ka Allahu.

Takav namaz je stub vjere, znak imana i Allahu najdraže i najbolje djelo. Svaki rob kada staje na namaz, treba da bude svjestan da je to njegov Miradž te da se nalazi pred Gospodarem. A Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Rob je Gospodaru najbliži kada je na sedždi.''

Jedna od hedija koje je Poslanik s.a.v.s. donio sa Miradža jesu i posljednji ajeti sure Bekara (Amene resulu). Poslanik, s.a.v.s., je za njih rekao da su riznica ispod Arša te da nijednom poslaniku prije njega tako nešto nije bilo dato. Rekao je i to da je dova sadržana u ta dva ajeta primljena od Gospodara svjetova, te da ih svaki vjernik treba naučiti napamet i učiti redovno poslije jacije namaza.

 

SEJR-I-SULUK PUT KA ALLAHU DŽ.Š.

 

Put koji se u tesavvufu prelazi putujući ka Allahovom zadovoljstvu i Njegovom uzvišenom prisustvu naziva se sejr-i suluk. Tekarrub je približavanje Allahu a vuslat stizanje do Allaha. Allah, dž.š., od nas želi ovakvo putovanje.

Hakk Teala, naređujući nam ovaj put, kaže: ''I svi trčite (bježite) Allahu!'' (Zarijat,60.)  

Uz to kaže: ''Ko želi da da stigne do Allaha neka čini dobra djela/salih amel, i neka u ibadetu Gospodaru ne pripisuje druga.'' (Kehf, 110.), ''Mi ćemo one koji se budu radi nas borili bez sumnje upututi putevima koji nama vode.''( Ankebut, 69)

Također, Allah dž.š. nas je obavjestio da se do Njegova zadovoljstva može doći jedino slijeđenjem Poslanika, s.a.v.s., te da svi drugi putevi vode u azab. (Ali Imran, 31-32.)

U jednom kudsi hadisu uzvišeni Gospodar kaže: ''Ja se prema robu odnosim shodno nijetu i vjerovanju koje se nalazi u njegovom srcu. Ja sam sa robom kad Me spomene. Ako me on spomene tajno, i Ja njega spomenem u Sebi. Ako mi se približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim jedan hvat. Ako rob Meni ide hodeći Ja njemu idem trčeći.'' ( Buhari i Muslim)

Nesumnjivo je da se Allahu ne približava na način mjesta i prostora, nego putem srca i ruha, samo što se ovaj vid putovanja u hadisu objašnjava prostornim kretanjem.

Hidžra i putovanje ka Allahu koji se spominju u hadisima ostvaruje se odgajanjem nefsa, čuvanjem od harama, oživljavanjem srca zikrom, dovođenjem srca u stanje da voli Allaha i na stepen osjećanja Njegovog prisustva. A to su stanja koja dolaze kao djela i plodovi ovog duhovnog putovanja.

U tesavvufu se to putovanje naziva sejri suluk ili duhovno putovanje.

Na tom putovanju ide se od alemi mulka ka alemi melekutu, od ilmu-l-jekina ka ajnu-l-jekinu, od lošeg karaktera ka dobrom, od gafleta ka zikru, od srca koje je u gafletu i bolesti ka srcu koje je budno i zdravo – srcu koje je postiglo sreću sa Allahom.

Svi muršidi su rekli da se na ovo putovanje ide samo sa vodičem koji poznaje put. Ovakav vodič mora biti alim, arif i osoba sa izunom/dozvolom da čini iršad ili vodi ovim putem. Prema riječima arifa, prelaženje ovog puta bez vodiča, ili, bez kompetentnog vodiča, je teško koliko i nemoguće. Teško i opasno.

 

Neka je najljepša hvala Stvoritelju koji nas je učinio ummetom svoga Miljenika. Molimo ga da nam podari svijest i budnost kojom će naši namazi biti naš Miradž. Da nam nasib učini da na najljepši način upotpunimo svoj sejri suluk. I da nas učvrsti na šerijatu našeg časnog Poslanika, neka je na njega najljepši salat i selam. Amin 

Pretraga