Zijaret muršida i njegovi edebi

Autor  Centralni sohbet

Allah, dž.š., u jednom ajet-i kerimu kaže: „O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Tevba, 119)

Arifi su kazali: “Kada Allah zavoli roba pošalje ga onome koga voli i svoje prijatelje učini njemu saputnikom.” Postoji samo jedan put koju putnike vodi Allahu, a to je ‘put edeba’ na čijem čelu se nalazi Hz. Resulullah, s.a.v.s.  Zato su arifi rekli: “Na ovaj put se kreće sa edebom i putuje sa edebom. Svi ciljevi se ostvarju sa edebom. Onaj ko nema edeba ostaće na putu.” Edeb je raditi sve prema mjestu i potrebi. Kapija muršid-i kamila je kapija dosta. Pripazimo se jer dost očekuje ljubav i edeb. Stvari koje se ne rade po edebu, ma koliko god da ih insan radi ne mogu mu obezbjediti korist; dobitak nikako ne može nadomjestiti gubitak.

 

Prije svega, zijaret muršid-i kamila je veliki sevab i sredstvo napretka na putu, jer je muršid Pejgamberov nasljednik. Cilj ovog zijareta jeste Allahovo zadovoljstvo, bijeg od lošeg, pronalazak bolesnom srcu lijeka, u najkraćem rečeno činjenje duhovne hidžre. 

Sejda Hazretleri, k.s., je kazao: “Oni koji su spoznali šta je to prijateljstvo sa Allahom, vrlo dobro znaju kakve su koristani ovog puta.”

Kamil muršid je preuzeo na sebe najteži, najvrijedniji i najčasniji posao na zemlji. On u isto vrijeme nosi i najveći emanet. Zato jer je on kao Pejgamberov nasljednik je imam u takvaluku i obavlja posao odgajanja ljudi (terbije).

Najvažniji cilj odlaska muršidu jeste pridružiti se toj karavani imana i irfana i sačuvati svoj iman. 

Gavs-i Bilvanisi je rekao: “Ono što bi čovjek dobio za pedeset godina ispravnog obavljanja (nafila), dobije kada uhvati muršida za ruku.”

Gavs-i Bilvanisi je također rekao: “Zijaretiti evliju je hadžul ekber za fakira i miskina.”

Dr. Ahmed Čagil nam priča: 

“Jedne prilike nam je mubarek Gavs Sejjid Abdulhakim na sohbetu kazao: ‘U gradu Siirtu ima jedno mjesto po imenu Tillo. Tamo se nalazi velika medresa. Odavnina je to mjesto bilo mjesto alimâ. Tu nikad nije nedostajalo medresa, alima i šejhova. Ismail Hakki Erzurumlu i njegov šejh Ismail Fakirullah su otamo. Ismail Hakki Erzurumlu je na vratima dergjaha svoga šejha napisao: “Ovo je hadžul ekber kapija.” Znači onaj ko uđe kroz ova vrata i zijareti muršida kao da je obavio hadžul ekber. To nam ne kaže neko koje džahil. On je bio jedan od velikih alima.’”

Kod onoga ko dođe u blizinu Allahovih dostova i čije srce se ispuni ilah-i muhabbetom, javlja se odbojnost prema grijesima i slast za ibadetom.

Kod kamil muršida se ne ide samo kako bi se uzela dova nego i kako bi se poprimio njegov lijepi ahlak. Putnik na Hakkovom putu treba se potruditi da od muršida uzme edeb, zikir, pokornost, poniznost, poštovanje, uljudnost, ljubav prema ljudima, sabur, prekrivanje ljudskih mahana, oprost, mehkoću, blagost, hizmet… Kako je žalosno da žedan čovjek ode do rijeke i vrati ne napivši se vode.

Evlija voli onoga ko ga slijedi a ne onoga ko ga hvali. Onaj ko se druži sa tim velikim evlijama zasigurno će se i na njega prenijeti lijep hal. Ti lijepi halovi se mijenjaju sukladno ljubavi i iskrenosti. Zato je potrebna iskrenost, sabur i ustrajnost u druženju. Na tu temu nam Pejgamber, s.a.v.s., kaže: “Primjer dobroga subesjednika i lošega subesjednika je poput slučaja prodavača mirisa i osobe koja puše u kovački mijeh. Tako, prodavač mirisa će te ili namirisati, ili ćeš kupiti od njega miris, ili ćeš osjetiti kod njega lijep miris. A osoba koja puše u kovački mijeh će ti ili sagorjeti odjeću, ili ćeš kod nje osjetiti neugodan miris.” (Buhari, Muslim)

Prije su ljudi išli od grada do grada, iz mjesta u mjesto kako bi našli muršida koji će ih naučiti edebu, koji će im srca okrenuti uzvišenom Allahu. Tražili bi duhovnog doktora dok svojim srcima ne bi našli lijeka. Kad bi ga našli, zahvaljivali bi Allahu, odano i iskreno bi išli na njegove sohbete, uhvatili ga za ruku i pokoravali se njegovim naredbama i savjetima.

Dr. Ahmed Čagil kaže: “Ako hoćemo da vidimo fajdu od ovog puta ne napuštajmo zijaret muršidu. To je za nas malo zahmetli, ali je rezultat dobar. Nemojte uskraćivati svojim porodicama i svojoj djeci zijaret. Posebno djeca vide mnogo fajde jer ona nemaju grijeha.”

Gavs-i Sani, k.s., je kazao u jednom od svojih sohbeta: “Ako sufija nije od muhabbeta, ukoliko bude pazio na adab i edebe, Sadati ga neće ostaviti.”

EDEBI NA PUTOVANJU

EDEBI U PRISUSTVU MURŠIDA

Biti pod abdestom i lijepo se obući...Ustati na noge i poljubiti ruku...Smirenost i poniznost...Srcem se usmjeriti prema muršidu...Od muršida ne očekivati keramete... (KNJIGA – ADABI I PROPISI ZIJARETA - Dilaver Selvi)

Pored dobrih djela i hizmeta, način na koji se može okoristiti od muršidi kamila jesu skrušenost, poniznost i slomljenost srca.

“Od adaba murida u odnosu na svoga muršida je i to da murid ne bude lijen i ravnodušan naspram onoga što mu je naređeno ili zabranjeno, i da se ne oslanja na svoje lijepo mišljenje o muršidu (očekivajući njegovu pomoć-himmet) govoreći: ’Meni je dovoljan pogled (tevedždžuh) mog muršida!’ Bez sumnje je ovo neznanje i nepoznavanje puta.

Rekao je Mirza Mahzar Džan Džanan: “Sve fejzove i sve nimete sam zadobio zbog ljubavi prema svom učitelju.”

Imam Rabbani je rekao: “Voljeti Allahove dostove je jedan od Allahovih najvećih nimeta. Od Njega treba tražiti da budemo iskreni u toj ljubavi. Sve malo što se pojavi zbog te vezanosti prema njima, treba prihvatiti kao veliko, jer to nije nimalo malo.”

Ne očekivati pohvale od muršida. 

Gavsul Azam Sejjid Abdulhakim El Husejni, k.s., je na jednom svom sohbetu rekao: “Kad god smo bili kod Šah-i Hazne, on nas ne bi hvalio niti na udjeljivao komplimente. Kad bih ostao čak i mjesec dana samo bi progovorio par riječi. Ja sam se jako žalostio zbog toga. Jednog dana sam sa tom mišlju bio u stanju tuge. U tom trenutko Šah-i Hazne nam je rekao: ‘Mali je udio u manevijatu onoga čije se srce veže za muršidove zahirske pohvale. Kada se muridov teslimijet upotpuni, i kada dospjedne do toga da može da primi fejz i himmet onda muršid tom muridu zahirski ne daje komplimente ni pohvale.”

Murid treba znati i to da je svaki stav koji muršid pokaže prema njemu lijek za njega. On je njegov duhovni doktor i on najbolje zna koji će mu lijek i kada dati. Najveći edepsuzluk na ovom putu je da murid od muršida očekuje pažnju i posebnu pohvalu. 

Murid po povratku iz zijareta treba da kontroliše svoj nijet, svoje srce i svoje stanje. Treba da razmisli u kakvom je stanju otišao, a u kakvom se vraća. Treba da pogleda šta je zaradio i stekao u tom zijaretu. Treba iskreno željeti da opet dođe u zijaret. Kad se vrati iz zijareta njegovo srce bi trebalo biti sa njegovim muršidom i u lijepim halovima koje je vidio kod njega. Njega će uzimati za uzora i kao primjer, te će donijeće nijet da bude još bolji i još iskreniji rob. Prigrliće djelima koja će učvrstiti njegovu vezu sa muršidom. Naučiće edebe koje će mu povećati muhabbet. Preuzeće na sebe zadaće koje će obradovati njegovog muršida. Trudiće se da živi i da širi ne samo muršidovo ime nego i njegov visoki ahlak. 

Pravi murid nije onaj koji se među svijetom hvali svojim muršidom. Pravi murid je onaj sa kojim se njegov muršid hvali i ponosi kod Allaha. Da nam Allah, dž.š., podari, otvori puta da odemo i idemo u zijaret tim velikanima i da nam dâ da se maksimalno okoristimo od njihovih medžilisa. Amin!

Pretraga