Odlike učajluka: Redžeba, Ša'bana i Ramazana

Određena vremena i mjesta su odlikovana nad drugim i imaju svojstvo svetosti. Njihova vrijednost je velika iz razloga što Allah želi da tako bude. A to Allahovo davanje sadrži brojne mudrosti i koristi za čovjeka. Važni događaji koji su se desili u određeno mubarek vrijeme i na mubarek mjestu čine ih još svetijim i važnijim. 

Mubarek mjeseci, dani i noći imaju posebnu vrijednost i sadrže mnoštvo kerameta. 

Cijeli kosmos, svi svjetovi i sva stvorenja ukazuju hurmet i poštovanje ovim mubarek vremenima. (Said Nursi, Sikke-i Tasdik-i Gajb)

Među vremenima koja je Allah odlikovao na drugima su tri mjeseca Redžeb, Šaban i Ramazan. Ova tri mjeseca u našoj vjeri imaju izuzetno veliku vrijednost.

U njima se nalaze četiri mubarek noći, to su: lejletul regaib, lejletul berat, lejletul miradž i lejletul kadr. Ove noći imaju poseban značaj i velika su prilika da osoba razmisli o sebi i svom stanju, da svede račun sa sobom i obnovi nijete. Velikani kažu da su mubarek noći za bolesno srce isto što je voda za suhu zemlju. 

Kako god kandili na džamijama obasjavaju džamiju i okolinu, isto tako zikr, ibadet, dova i istigfar obasjavaju čovjekov ruh. U tim noćima Allahov nur i fejz se spušta na mjesta gdje se ibadet čini. Kao što Resulullah s.a.v.s. kaže, na džemat se spušta jedan mir i spokoj. Spušta se Allahov rahmet, meleci ih prekriju svojim krilima i na nebesima govore o njima. Oni koji u toj noći iskreno spominju Allaha, sa skupova zikra ustaju oproštenih grijeha. (Buhari)

Redžeb, Šaban i Ramazan su vremena ispunjena fejzom i raznim blagodatima koje nam poklanja uzvišeni Allah. Drugim riječima rečeno, to je godišnje doba u kojem se čovjek oslobađa od grijeha i stječe mnoge nagrade. 

U jednom hadisu Allahov Poslanik kaže: ''Mjesec Redžeb je Allahov mjesec, Šaban je moj mjesec a Ramazan je mjesec ummeta." (Sujuti, el-Džamius-Sagir)

O vrijednosti ibadeta u ovim mjesecima Sajjid Nursi r.ah. kaže: ''U normalno vrijeme za određeno djelo piše se od deset sevapa pa nadalje, međutim u mjesecu Redžebu sevapi za djelo počinju od broja stotinu pa nadalje. U Šabanu sevapi za jedno djelo počinju od tri stotine a u Ramazanu taj broj dostiže do 1000. U noćima uoči petka sevapi za djelo počinju od nekoliko hiljada a u noći lejletul kadra od stotinu hiljada. (Said Nursi, Šualar)

Ova tri mjeseca su vrijeme u kojima se u svakom trenutku manifestuju Allahova svojstva Rahim i Rahman. Prilika da se čovjek očisti od duhovnih nečistoća. 

Poslanik s.a.v.s. je veliku vrijednost pridavao ovim mjesecima rekavši da su Redžeb i Šaban vrijeme pripreme srca, ruha i razuma da se okoriste od izuzetno velikog rahmeta i bereketa Ramazana. 

U vezi sa ovom temom jedan od Allahovih dobrih robova je rekao: ''Godina je poput drveta. Mjesec Redžeb je vrijeme listanja drveta. Šaban vrijeme davanja plodova a Ramazan vrijeme ubiranja plodova."

Abdulkadir Gejlani k.s. kaže: ''Redžeb je mjesec napuštanja nefsanskih prohtjeva. Šaban je mjesec djela i požrtvovanosti. A Ramazan je mjesec odanosti i radosti. Redžeb je teoba, Šaban muhabet, Ramazan vrijeme bliskosti sa Allahom. Redžeb je hurmet, Šaban hizmet, Ramazan nimet. U mjesecu Redžebu uvećavaju se dobra. U Šabanu se podiže zlo a u Ramazanu postižu najveće počasti.'' (Gunjetu't-talibin, Sejjid Abdulkadir Gejlani)

Obzirom da je tako, onda Redžebu trebamo ukazati potrebno poštovanje, a u Šabanu ne zaboraviti hizmet kako bi nas to dovelo do ramazanskih velikih blagodati. 

Dova koju je Poslanik s.a.v.s. učio i preporučio ummetu da uči u ovo vrijeme glasi:

''Allahu moj, učini nam bereketnim Redžeb i Šaban, i podari da dočekamo Ramazan." (Ahmed b. Hanbel)

 

Vrijednosti mjeseca Redžeba

 

Riječ ''redžeb'' znači velik, veličanstven. Mjesec koji u islamskoj kulturi ima izuzetno značajno mjesto i ujedno je jedan od četiri mjeseca u kojima je zabranjeno ratovanje. Prije dolaska islama, nastupanjem ovog mjeseca plemena bi odložila oružje i objavili zabranu ratovanja. U ovom mjesecu svi bi se osjećali sigurno. Dolaskom islama poštovanje prema ovom mjesecu je nastavljeno. Jedan od mufesira prvog vremena, Katade, o tome je rekao: 

''Nagrada za dobra djela u ovom mjesecu je znatno veća nego što je to u drugo vrijeme. Međutim i kazna za zulum učinjen u ovom mjesecu je mnogo veća.''

Kada su Poslanika s.a.v.s. upitali zbog čega se Redžeb naziva Allahov mjesec, on s.a.v.s. je odgovorio: ''Stoga što je to mjesec u kojem Allah mnogo oprašta. U tom mjesecu je zabranjeno ubijanje. I to je mjesec kada je Allah primio teobe poslanika s.a. i sačuvao ih od neprijatelja."

U ovom mubarek mjesecu postoje dvije noći u kojima se nalazi poseban rahmet i fejz. To su lejletul Regaib, regaib što znači, poklon, velika blagodat, dobročinstvo. Korijen riječi ''re-ga-be'' znači nešto željeti, htjeti, biti naklonjen i slično. Noć lejletul Regaib je u noći četvrtka na petak. Druga mubarek noć je lejletul Miradž. To je noć u kojoj je voljeni Poslanik s.a.v.s. uzdignut do Allaha. Noć kada je obradovan mnogim hedijama koje nose veliki značaj za vječni život. Vrijeme noći Miradža jeste noć koja veže 26. i 27. Redžeb. 

Post u mjesecu Redžebu ima veliku vrijednost. Allahov Poslanik s.a.v.s. podstičući ummet na post u ovom mjesecu kaže: ''Ko u mjesecu Redžebu posti jedan dan kao da je postio godinu dana (toliku nagradu će imati). Ko posti sedam dana za njega se zatvaraju sedam džehennemskih vrata. Ko posti osam dana njemu se otvara osam džennetskih kapija. Ko posti petnaest dana sa nebesa mu se obrati jedan glasnik i kaže: 'Oprošteni su ti svi grijesi iz prošlosti. Sve loše ti je preokrenuto u dobro. Sad idi i čini nova djela...'' (Bejhaki) 

 

Fadileti mjeseca Šabana

 

Mjesec Šaban je drugi od tri mubarek mjeseca. U njemu treba mnogo ibadetiti, mnogo činiti dovu i sve vrste dobročinstva. Ukratko, treba nastojati činiti što više djela kojima je Allah i Poslanik s.a.v.s. zadovoljan te se tako pripremiti za mjesec Ramazan. 

Prema predajama to je mjesec u kojem je Poslanik s.a.v.s., pored Ramazana, najviše postio. Kada su ga upitali šta je mudrost toga, odgovorio je: 

''Šaban je mjesec kada su ljudi u gafletu, jer se nalazi između Redžeba i Ramazana. I to je mjesec kada se djela podižu Gospodaru svjetova. Ja želim da se moja djela predoče Gospodaru dok sam u stanju posta.'' (Ahmed, Musned)

Prema riječima nekih alima vrijednost posta u mjesecu Šabanu je veća od nafile posta u drugim mjesecima iz razloga što je to post pred ramazanski post koji je farz. Iz istog razloga veliku vrjednost ima i post u mjesecu poslije Ramazana. Baš kao što sunneti klanjani prije i poslije farza nadoknađuju propuste i odklanjaju nedostatke napravljene u farzima, te su samim tim vrjedniji od drugih nafila namaza, isto tako i post prije i poslije ramazanskog posta upotpunjuje ramazanski post i zbog toga je vrjedniji od drugih nafila postova. Post u Šabanu je priprema za ramazanski post a post u Ševalu otklanja nedostatke napravljene u ramazanskom postu. Kao što je poznato, Poslanik s.a.v.s. je preporučio da se nakon Ramazana posti šest dana Ševala. 

Enes b. Malik prenosi: ''Kada bi Poslanikovi ashabi ugledali da je nastupio mjesec Šaban, dali bi se u učenje Kur'ana. Vjernici bi u ovom mjesecu davali zekat na svoje imetke kako bi se siromasi pomogli i pripremili za Ramazan. Vladari i namjesnici bi umanjivali kazne zatvorenicima ili bi ih puštali na slobodu. 

U mjesecu Šabanu se nalazi mubarek večer koja nosi naziv lejletul Berat. To je noć koja veže 14. i 15. šaban i zove se još Lejletul Rahmet, lejletul Mubarek i lejletul Sakk.

Prenosi se da stanovnici nebesa imaju dva bajrama, baš kao i stanovnici zemlje. Jedan od dva bajrama stanovnika nebesa je noć lejletul Berat. Drugi bajram je noć lejletul Kadr. 

Jedan od velikana je rekao: ''Lejletul Berat je noć otkupa grijeha učinjenih tokom cijele godine. Noć petka je otkup grijeha učinjenih u toku sedmice. A noć lejletul Kadr je noć otkupa grijeha učinjenih tokom cijelog života.    

     

Fadileti mjeseca Ramazana 

 

Mjesec Ramazan s pravom nosi ime ''Sultan svih mjeseci''. Na njegovom početku je rahmet, u sredini magfiret i na kraju oslobađanje od džehennema. Ovaj mjesec je najvrjedniji od mjeseci. U njemu je blagodat posta učinjena farzom, u njemu je spušten Kur'an i u njemu je skrivena noć vrjednija od 1000 mjeseci. Svaki farz učinjen u ovom mjesecu je jednak sedamdeset farzova učinjenim u drugim mjesecima. 

Teravije, sehuri, mukabele, učenje hatme, tehedždžud namaz, uzbuđenja iščekivanja iftara, radost noći Kadra, fitri, bajram namaz i sva druga dobra djela imaju za čovjeka životnu važnost. 

U mjesecu Ramazanu je noć Kadra. Uzvišeni Allah kaže: ''A mi smo ga (Kur'an) objavili u noći Kadra. (Kadr, 1)

Ko tu noć provede u ibadetu bit će mu oprošteni prošli grijesi. A tu se nalazi i išaret da će mu i budući grijesi biti oprošteni. Jer uzvišeni Allah kaže: ''vrjednija od hiljadu mjeseci'' a to znači cijeli jedan životni vijek. 

U jednom hadisu Poslanik s.a.v.s. kaže: ''Kada bi muslimani znali koji se fadileti i dobra kriju u mjesecu Ramazanu, poželjeli bi da Ramazan traje cijelu godinu.'' (Bejhaki)

Sadati Kiram su uvijek veliku pažnju poklanjali ibadetu u mjesecu Ramazanu. Na primjer, Muhamed Rašid k.s. je za vrijeme Ramazana mnogo vremena provodio u džamiji čak i kad je bio bolestan. Pored farzova u džematu, u Ramazanu je klanjao mnogo nafile i insistirao na ustajanju na noćni namaz. U vrijeme izvan Ramazana duha namaz je klanjao po četiri rekata a u Ramazanu po osam. Mali dio noći je spavao a onda sve do izlaska sunca bi provodio u ibadetu. A posljednjih deset dana gotovo da nije ni spavao. Tespih namaz je klanjao dva puta dnevno. U normalno vrijeme učio je džuz dnevno a u Ramazanu je svaki drugi dan završavao hatmu. 

Njegov doktor prenosi sljedeći slučaj: 

Dok je Sejjid Muhammed Rasid k.s. boravio u Ankari, pratio sam njegovo zdravstveno stanje. U ramazanu mu se znatno povećao šećer. Razgovarao sam sa njegovom djecom i oni me upitaše:

''Zbog čega se šećer povisuje?''

Ja im odgovorih: ''Šećer se može povisiti od stresa. Da li se možda zbog nečeg sekira?'' 

''Ne. Ali se mnogo opterećuje kada je u pitanju učenje Kur'ana'' odgovoriše i ispričaše mi koliko uči Kur'an. 

Nakon toga ja mu se obratih: ''Gospodine, mnogo učite Kur'an, Vaše tijelo to ne može podnijeti, zbog toga Vam se šećer povećava.''

''Dobro. Ako je tako onda neću više završavati hatmu svaki drugi dan nego svaki treći.''

 

Kako trebamo provesti ova tri mubarek mjeseca? 

 

Ova tri mjeseca i mubarek noći koje se nalaze u njima su prilika da se Allahu čini dova, da se suzama i kajanjem izbrišu grijesi te da se uvećaju sevapi za ibadete koje činimo. 

Dobro. Kako da na najbolji način provedemo ovo dragocjeno vrijeme?

1. Prije svega treba da preispitamo svoje robovanje, da svedemo račun sami sa sobom a zatim da tražimo načina kako da se popravimo. U jednom sohbetu Sejjid Abdulhakim el Bilvanisi ovako kaže: ''Kako god trgovac svaku noć pred spavanje razmišlja o prethodnom danu, svodi račun da vidi jeli taj dan bio na dobitku ili na šteti, a zatim se ako je na dobitku, raduje, i suprotno tome ako je na šteti, rastužuje, isto tako treba činiti i onaj ko je na Allahovom putu. Obavezno pred spavanje treba da svede račun i vidi da li je taj dan na dobitku ili na šteti. Ako je na dobitku treba da se zahvaljuje Allahu, a ako je na šteti onda treba da bude tužan i da moli Allaha da mu pomogne da popravi svoje stanje.   

2. Moramo znati da su tri mubarek mjeseca prilika za oprost od grijeha i trebamo se mnogo kajati i činiti istigfar. Pored toga ne smijemo zaboraviti činiti dovu za sve muslimane koji se nalaze u teškoj situaciji. 

3. Ako imamo kaza namaza, najviše truda treba uložiti u njihovo naklanjavanje. Ako nemamo kaza namaza onda je ljepo mnogo klanjati nafila namaze. Oni koji ne ustaju ili ne mogu da ustaju na noćni namaz, kad ustanu na sehur trebaju klanjati barem dva rekata noćnog namaza. Zatim treba nastojati pet dnevnih namaza klanjati u džematu.

4. Učiti Kur'an koliko god je to moguće. Ukoliko za Allahovu uzvišenu Knjigu ne možemo odvojiti toliko vremena koliko odvojimo za televiziju ili novine u jednom danu onda moramo znati da je naše srce ozbiljno bolesno. Arifi se nikad nisu odvajali od Kur'ana. Osim na putovanju i u bolesti dnevno bi učili najmanje po jedan džuz Kur'ana, i tako su radili tokom cijelog svog života. Njihovi muridi treba da se ugledaju na njih.

5. Treba da pojačamo veze i odnose sa komšijama i prijateljima, da ih posjetimo i pozovemo na mjesta sohbeta kako bi i njih podstakli da se okoriste od ovih mubarek dana.

6. Da pomognemo siromahe oko nas, udijelimo sadaku što je više moguće i pomognemo školovanje siromašnih učenika. Da učestvujemo u iftarima, pripremimo iftar ili bar dodamo čašu vode.

7. Obaviti umru u mjesecu Redžebu je mustehab, za one koji su u mogućnosti. Ibn Omer r.a., hz. Aiša i mnogi dobri Allahovi robovi su obavljali umru u ovom mjesecu.

Pored navedenog lijepo je učiniti nešto kako bi se umilili najstarijim u porodici, zatim ukazati posebnu pažnju supružniku i prijateljima. Pozvati na sofru one koji su usamljeni, pobrinuti se o jetimima i pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Ovo je vrijeme kada trebamo zaboraviti na lične nesuglasice a prigrliti bratstvo i jedinstvo. 

Svaku noć u ovim mjesecima trebamo ukrasiti ibadetima i nafila namazima. Sadati su tako radili i danas rade. Oni na najljepši način bivaju primjer drugima.

Dok činimo ibadete ne smijemo zaboraviti Poslanikove riječi: ''Allahu najdraže (nafila) djelo je ono koje je stalno, makar bilo i malo.''  (Muslim) Dakle nije ispravno u ovim danima činiti mnogo ibadet a poslije se umoriti i napustiti ta djela.  I ovdje kao i u svemu drugom, mjera su Poslanikove riječi: ''Najbolji put je srednji put''  

 

Da nam Allah bereketom Sadata nasib učini da ovo mubarek vrijeme provedemo na najljepši način i steknemo Njegovo zadovoljstvo i blagodati.

Više iz iste kategorije: « Mevlud-i Šerif Mi'radž »

Pretraga