Biografije velikana islama

Muhammed Alevi El-Maliki k.s.

Poznati muslimanski učenjak, fekih malikijskog mezheba, muhaddis i ekspert u oblasti hadisa, te sufija i muršid – Muhammed Alevi El-Maliki, kako se najčešće oslovljava je rođen 1367. hidžretske...

Pročitaj više
Ebu Bekr es-Siddik, r.a.

Ime mu je Abdullah. Krvnom vezom sastaje se sa Resulullahom, a.s., kod šestog im pretka – Murre bin Ka‘ba. Rođen je dvije godine i nekoliko mjeseci nakon Godine...

Pročitaj više
Page 2 of 2 1 2