Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Jedan od hz. Omerovih, r.a., vojskovđa po imenu Sarija b. Zunejm, sukobio se u Iraku u okolici Fesa sa snažnom vojskom. Neprijateljski vojnici su bili brojčano nadmoćniji i...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Za vrijeme Muhammed Šemseddin Hanefija, k.s., (847/1443), jednog od velikih evlija koji je živio u Egiptu, Sultan Feredž je zbog gađanja (streljaštva) iz razonode, s vremena na vrijeme...

Pročitaj više