Duhovne bolesti

Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Zavidjeti znači biti ljubomoran, osjećati nelagodu zbog materijalnih, odnosno duhovnih dobara koja su nekome data, te željeti da on ostane bez njih. U vezi sa zavišću Allah, dž.š.,...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

“I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha, u kojeg vjerujete.” (Ma’ide, 88) “...Koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika... koji će...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Jezik je jedan od velikih Allahovih nimeta i nebrojenih Njegovih dobrota. To je obimom mali organ, međutim, velik je u smislu pokornosti i činjenju grijeha. Vjerovanje i nevjerovanje...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Naš Gospodar u Časnom Kur'anu kaže: „Jedite i pijte, samo ne pretjerujte! Zaista, On ne voli one koji pretjeruju.“ (El-Eʿaraf, 31) Rasipanje je pretjerivanje i traćenje imovine, mogućnosti...

Pročitaj više