Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Jedan od velikih ashaba Ibn Abbas, r.a., cijeli svoj život je proveo podučavajući i tumačeći Kur’an-i Kerim. Iz tog su mu razloga kasnije generacije dale nadimak ‘Sultan svih...

Pročitaj više