Dok oni koji kritikuju tesavuf, posmatrajući ga spolja, na njega gledaju kao na instituciju mlitavosti i lijenosti koja prekida čovjekovu vezu s dunjalukom, oni koji su zašli unutar...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Kur’an je došao sa zaokruženom i potpunom vjerom. Odgovori na sva bitna pitanja, kao pitanja o Stvoritelju, svijetu, čovjeku, zagrobnom životu, ahiretu, poslanstvu, Objavi, nalaze se u Kur’anu,...

Pročitaj više
Razumijevanje tesavufa

Osnovni cilj tesavufa je zadobijanje vjerovanja ehli-sunneta i pridržavanje šerijata. Svrha tesavufa je osigurati ehli-sunnetski iman, snažan i čvrst, kojeg ne mogu načeti sumnje. Iman koji počiva samo...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Arš i Kursijj Vjerovanje u postojanja Arša i Kursa je temelj imana. Kur’an često spominje Allahovo prijestolje ili Arš (el-‘Araf, 54; et-Tevba, 129; i dr.) Jedno tumačenje je...

Pročitaj više

Kad je čovjek bolestan ili kad ga nešto boli, odmah ide k doktoru na pregled, zakazuje termine za snimanja, posmatra sam sebe u ogledalu tražeći znakove bolesti... Ako...

Pročitaj više
Humanitarni rad

Najpoznatije firme i organizacije koje su osnovane su “SEMERKAND” koji se bavi izdavaštvom, dizajnom i video produkcijom, “SEMERŠAH” koji se bavi turizmom i odlascima na Hadž i Umru,...

Pročitaj više
Humanitarni rad

Naša humanitarna organizacija "BEŠIR" šalje svoju pomoč u skoro sve dijelove svijeta. U BiH je u saradnji sa našim organizacijama "SEMERKAND" , "UKBA" i "NAKIŠ GIDA" organizovali više...

Pročitaj više
Porodični časopis "SEMERKAND"

Udruženje SEMERKAND se pored mnogobrojnih društveno korisnih aktivnosti bavi i izdavaštvom i video produkcijom, te izdaje dosta korisne literature za sve uzraste uključujući porodični mjesečni časopis "SEMERKAND", knjige,...

Pročitaj više
Page 2 of 17 1 2 3 17