Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Uzvišeni Allah u Kur'an-i Kerimu kaže: ''Vjernici su uistinu braća. Zato izmirujte braću i bojte se Allaha. Ne bi li vam se Allah smilovao.'' (Hudžurat) Graditi bratsku vezu...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Riječ  ''mevlud'' u rječniku nosi značenje ''vrijeme i mjesto rođenja'', a među muslimanima podrazumijeva dan Poslanikovog, a.s., rođenja – 12. rabiulevel 571. godine po miladu. Prema vjerodostojnim predajama,...

Pročitaj više
Važnost ibadeta kurbana

Kurban je ibadet koji nas podsjeća na hz. Ibrahimovu, a.s., pokornost, hz. Ismailov, a.s., teslimijet (predanost), i hz. Hadžerin rizaluk (zadovoljstvo odredbom). Dani Kurban-bajrama po svojoj suštini nisu...

Pročitaj više
Page 17 of 17 1 16 17