Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Uzvišeni Allah u Kur'an i Kerimu kaže:  ''Vjernici su uistinu braća. Zato izmirujte braću i bojte se Allaha. Ne bi li vam se Allah smilovao.'' (Hudžurat) Graditi bratsku...

Pročitaj više

Muharem je Allahov mjesec (Šehrullahi muharem) u kojem Allah obilno spušta Svoj rahmet, bereket, fejz i mnoge druge blagodati.  Dan ašure je deseti dan mjeseca Muharema i taj...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Riječ  ''mevlud'' u rječniku nosi značenje ''vrijeme i mjesto rođenja'', a među muslimanima podrazumijeva dan Poslanikovog a.s. rođenja – 12 Rabiulevel 571. godine po miladu. Prema vjerodostojnim predajama...

Pročitaj više
Važnost ibadeta kurbana

Kurban znači ostvariti bliskost sa Uzvišenim Allahom. Kurban je ibadet koji nas podsjeća na hz. Ibrahimovu, a.s., pokornost, hz. Ismailov, a.s., teslimijet (predanost), i hz. Hadžerin rizaluk (zadovoljstvo...

Pročitaj više
Page 17 of 17 1 16 17