Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Jedan od velikih ashaba koji je čitav svoj život proveo podučavajući i tumačeći Kur’an-i Kerim. Zato su mu kasnije generacije dale nadimak ‘Sultan svih mufessira.’ Bio je čovjek...

Pročitaj više
Tefsir Ajetu-l-Kursije

Allah je – nema drugog Boga osim Njega - Živi i Sveodržavatelj. Ne obuzima Ga ni drijemež niti san. Njemu pripada ono što je na nebesima i ono...

Pročitaj više