Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako...

Pročitaj više
Vrijednost umre

U leksičkom smislu umra znači posjeta/zijaret. U teološkoj terminologiji, umra obuhvata tavaf oko Kabe i saj između Safe i Merve. Umra se može obaviti u svakom periodu, osim...

Pročitaj više

Grijeh je svako ružno djelo koje je naša vjera zabranila. To su sve radnje i riječi koje imaju loše posljedice. Grijeh je suprotstavljanje Allahovim emrovima, prelaženje Njegovih granica,...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

“I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha, u kojeg vjerujete.” (Ma’ide, 88) “...Koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika... koji će...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Uzvišeni Allah je u Kur’an-i Kerimu, nakon ibadeta Njemu, naredio pokornost roditeljima. Dok je On stvarni uzročnik ljudskog postojanja, roditelji su zahirski (fizički) uzročnici. On Uzvišeni kaže: „Gospodar...

Pročitaj više
Page 2 of 3 1 2 3