Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

U fikhskoj terminologiji riječi ''haram, mahrem i mahremijet'' se koriste za sve ono što je zabranjeno. Međutim, riječi mahrem i mahremijet nose i jedno posebno značenje, pogotovo u oblastima...

Pročitaj više

U Kur'anu stoji: “(Moj poslaniče) Reci: 'Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?' '' (Zumer, 39/9) „I ne budi od neznalica, među Allahovim robovima...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako...

Pročitaj više

Grijeh je svako ružno djelo koje je naša vjera zabranila. To su sve radnje i riječi koje imaju loše posljedice. Grijeh je suprotstavljanje Allahovim emrovima, prelaženje Njegovih granica,...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

“I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha, u kojeg vjerujete.” (Ma’ide, 88) “...Koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika... koji će...

Pročitaj više
Page 2 of 3 1 2 3