Općenito o tesavvufu

Pojava tesavvufa kao sistema

Slabljenje u vjerskom životu počelo se nazirati u drugom stoljeću poslije hidžre. Islam se, sa novim osvajanjima i ulaskom novih ljudi u vjeru, proširio na veoma široko područje,...

Pročitaj više
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

U čovjeku su istovremeno sadržana i svojstva šejtana (pri nefsu) i osobine meleka (pri ruhu). Čovjekova dužnost je da se suprotstavlja nefsu i šejtanu, te da slijedi put...

Pročitaj više
Page 2 of 2 1 2