Dok oni koji kritikuju tesavuf, posmatrajući ga spolja, na njega gledaju kao na instituciju mlitavosti i lijenosti koja prekida čovjekovu vezu s dunjalukom, oni koji su zašli unutar...

Read more

Cilj tesavufa je praktikovanje vjere i predstavljanje vjere u stanju posebne razdraganosti i radosti. Njegovo najveće bogatstvo jeste postizanje Allahove ljubavi. Allah Uzvišeni je odabrao vjeru Islam za...

Read more
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Mektubat Imam Rabbani, Prvi tom, 36. pismo Neka i nas i vas Uzvišeni Allah učini od onih koji su ukrašeni suštinom šerijata Muhammed-Mustafinog, neka je na njega salat,...

Read more
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Mektubat Imam Rabbani, Prvi tom, 112. pismo (Ovo pismo je napisano šejhu Abduldželilu, a govori o tome da je osovina oko koje kruži istina vjerovanje ehl-i sunneta ve'l-džemaata)...

Read more

Kao stvorenje sastavljeno od duše i tijela čovjek se nalazi između svijeta životinja i svijeta meleka. Tako je izdvojen kao najuglednije stvorenje. Njegov iman, lijep ahlak i dobra...

Read more
Razumijevanje tesavufa

Osnovni cilj tesavufa je zadobijanje vjerovanja ehli-sunneta i pridržavanje šerijata. Svrha tesavufa je osigurati ehli-sunnetski iman, snažan i čvrst, kojeg ne mogu načeti sumnje. Iman koji počiva samo...

Read more

Kad je čovjek bolestan ili kad ga nešto boli odmah trči kod doktora, na preglede, na snimanja… Posmatra sam sebe u ogledalu. Ako je bolest ozbiljna, radi boljeg...

Read more
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Šta znači riječ 'menzil'? 1. Jednodnevni put, konak, mjesto gdje se konači, gdje se staje na putovanju da bi se odmorilo. 2. Razdaljina koju pređe projektil/metak; tatarska pošta...

Read more
Lanac prenosilaca – silsila

Budući da je tesavvuf duhovni odgojni sistem na čijem se čelu nalaze Allahov Poslanik, s.a.v.s., i ashabi, r.anhum, uslov je da vodič tj. odgajatelj iza sebe ima silsilu...

Read more
Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Allah, dž.š., u jednom ajet-i kerimu kaže: „O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Tevba, 119) Arifi su kazali: “Kada Allah zavoli roba...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5