Hazreti Muhammed, s.a.v.s., je milost svjetovima, najmiliji Allahov, dž.š., rob i mu'mini ga najviše vole. Ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s., je jedan od temelja imana. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je kazao:...

Pročitaj više
Page 2 of 2 1 2