Tag: duhovnost

O Menzilu

O Menzilu

Šta znači riječ 'menzil'? 1. Jednodnevni put, konak, mjesto gdje se konači, gdje se staje na putovanju da bi se ...

Šta je tesavvuf?

Cilj tesavufa je praktikovanje vjere, a njegovo najveće bogatstvo jeste postizanje Allahove ljubavi. Allah Uzvišeni je odabrao islam kao vjeru ...

Šta je posao muršida?

“Allah je među svojim robovima odabrao neke kako bi oni odgajali i usavršavali ostale, ne zbog Svoje potrebe za halifom ...