Tag: straza

Fitna u Ahiri zemanu i putevi čuvanja

Ljubav prema domovini

Naš Resul, s.a.v.s, kaže: ''Hubbü’l-vatan mine’l-îman/Ljubav prema domovini je od imana.“ Neki poznavaoci hadisa kažu da ove riječi koje se ...