Iman je čvrsto vjerovanje u Allahovo postojanje i Njegovo jedinstvo, odnosno vjerovanje da nema drugog boga osim Allaha, da je Muhammed a.s. njegov rob i poslanik, i vjerovanje u Knjigu koja je po njemu poslana (Kur'an).

Prvi uslov da bi neko postao musliman jeste prihvatanje istine objedinjene u riječima kelime i šehadeta; vjerovanje u Allaha i Poslanika s.a.v.s. Osoba koja ovu svetu rečenicu jezikom izgovori a srcem potvrdi, dobiva status muslimana – vjernika.

Uzvišeni Allah u Kur'an i kerimu kaže:

وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

''Onog kome je jasno pokazan pravi put, a on se nakon toga odvoji od puta Poslanika i vjernika, i slijedi nekoga drugog, Mi ćemo pustiti da ide tim putem i bacit ćemo ga u džehennem!''(Nisa, 115.)

U drugom ajetu Allah Teala kaže:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

''Slijedi Pravi put (siratu'l-mustekim). A nemoj slijediti ništa drugo da te ne odvoji od Pravog puta. Allah vam to govori kako bi se sačuvali.''(Enam, 153.)

Allah, dž.š., kaže: 

وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je Pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustićemo da čini šta hoće, i bacićemo ga u Džehennem - a užasno je on boravište!” (Nisa, 115)

Kur’an je došao sa zaokruženom i potpunom vjerom. Odgovori na sva bitna pitanja, kao pitanja o Stvoritelju, svijetu, čovjeku, zagrobnom životu, ahiretu, poslanstvu, Objavi, nalaze se u Kur’anu, tako da muslimani nisu o tim pitanjima vodili nikakve rasprave.

Još jedna važna činjenica jeste da je Poslanik, a.s., živi tumač Kur’ana, a on živi sa ashabima i odgovara na sva pitanja. Ashabi bespogovorno prihvataju ono što im Allah i Njegov Poslanik nalažu. Za njih važi kur’ansko pravilo semi‘na ve eta’na (čujemo i pokoravamo se).

Stranica 2 od 2

Pretraga